Hytta ligger helt for seg selv. Plassen heter Hallarvik, og det har vært boplasser her  fra gammel tid. For å finne fram til hytta, se på kartet nedenfor og du vil finne  Rangnes ( skilt v/ Innsmøla skole). På Rangnes vil du finne skilt med Hallarvik. Det  er ca.1,7 km gårdsvei ut til hytta fra Rangneset.
 Smøla, det levende kystsamfunnet ytterst mot storhavet.